Skocz do zawartości


Temat pomocy: Powiadomienie e-mailem o nowych wiadomo?ciach


To forum mo?e powiadomi? Ci?, kiedy w temacie pojawiaj? si? nowe wiadomo?ci. Dla wielu u?ytkowników okazuje si? to pomocne, aby by? na bie??co w tematach bez potrzeby wchodzenia na forum, w celu sprawdzenia wiadomoci.

S? trzy sposoby na subskrypcj? tematu:


  • W ekranie postowania, kiedy odpowiadasz lub tworzysz temat, zaznacz opcj? Powiadamia? e-mailem o odpowiedziach?
  • W ustawieniach e-mail (dost?pnych w twoim profilu) zaznacz opcj? Domy?lnie powiadamiaj przez e-mail. Uaktywnienie tej opcji spowoduje automatyczne powiadamianie na e-mail, o nowych odpowiedziach z tematów, w których przynajmniej raz si? wypowiedzia?e? .

    Pami?taj jednak, ?e nawet, je?li w temacie by?o wi?cej ni? jedna odpowied? na twój adres e-mail przyjdzie powiadomienie tylko o jednej wypowiedzi z ka?dego ?ledzonego przez ciebie tematu do czasu a? ponownie odwiedzisz forum.

    Mo?esz tak?e r?cznie ustawi?, aby ka?de wybrane przez ciebie ca?e forum by?o automatycznie ?ledzone. W tym celu zaznacz opcje Subskrybuj to forum znajduj?c? si? na dole ka?dego forum. Wykonanie tej czynno?ci spowoduje wysy?anie powiadomienia e-mail o ka?dej odpowiedzi z tego forum.

    Aby zaprzesta? ?ledzenia forum b?d? tematu, wejd? do Profil a nast?pnie wybierz opcje Subskrybowane tematu/Fora.