Skocz do zawartości


Wybierz temat z listy

Tematy pomocy

 1. Korzy?ci z Rejestracji

  Jak si? zarejestrowa? i korzy?ci z bycia zarejestrowanym.

 2. Cookies i ich u?ytkowanie

  Korzy?ci z u?ywania cookies oraz sposoby na ich usuni?cie.

 3. Przywracanie zgubionego lub zapomnianego has?a

  Jak zresetowa? has?o gdy go zapomnisz.

 4. Twój Panel kontrolny (Panel Administracyjny)

  Edytowanie informacji o kontakcie, informacjach osobistych, avatars, sygnatury, ustawie? forum, j?zyka i skór.

 5. Powiadomienie e-mailem o nowych wiadomo?ciach

  Jak by? powiadamianym, gdy nowe odpowiedzi dodane s? do tematu.

 6. Twoja Skrzynka odbiorcza

  Jak wys?a? wiadomo?? prywatna, ?ledzi? j?, edytowa? twoje foldery wiadomo?ci i archiwizowa? zachowane wiadomo?ci.

 7. Kontaktowanie si? z grup? moderuj?ca oraz raportowanie postów

  Gdzie znale?? list? moderatorów i administratorów forum

 8. Przegl?danie profilu u?ytkownika

  Jak przegl?da? profil u?ytkownika.

 9. Wyszukiwanie tematów i postów

  Jak u?ywa? opcji wyszukiwania.

 10. Przegl?danie aktywnych tematów i nowych postów

  Jak zobaczy? wszystkie tematy z nowymi ( dzisiejszymi) odpowiedziami i nowe posty od ostatniej Twojej wizyty.

 11. Logowanie i Wylogowywanie

  Jak zalogowa? i wylogowa? si? z forum oraz jak pozosta? anonimowym i nie by? wywietlanym na licie aktywnych u?ytkowników.

 12. Mój Asystent

  Krótki przewodnik jak u?ywa? tego rozszerzenia forum.

 13. Postowanie

  Przewodnik po opcjach towarzysz?cym tworzeniu odpowiedzi na forum.

 14. Lista u?ytkowników

  Ró?ne sposoby sortowania i wyszukiwania listy u?ytkowników.

 15. Opcje Tematów

  Przewodnik po opcjach dost?pnych podczas przegl?dania tematów.

 16. Kalendarz

  Wi?cej informacji o forumowym kalendarzu

 17. Registration benefits

  How to register and the added benefits of being a registered member.

 18. How to Register

  How to register and the added benefits of being a registered member.

 19. Cookies and cookie usage

  The benefits of using cookies and how to remove cookies set by this board.

 20. Logging In and Out

  How to log in and out from the board, how to remain anonymous and not be shown on the active users list and what to do if you forget your password.

 21. Your Settings

  Editing contact information, personal information, signatures, board settings, languages and style choices.

 22. Recovering lost or forgotten passwords

  How to reset your password if you've forgotten it.

 23. Topics and Forums

  A guide to forums, topics, posts and polls.

 24. Posting

  A guide to the features avaliable when posting on the boards.

 25. Topic Options

  A guide to the options avaliable when viewing a topic.

 26. Personal Messenger

  How to send personal messages, track them, edit your messenger folders and archive stored messages.

 27. Searching Topics and Posts

  How to use the search feature.

 28. Members

  A guide to the member list and member profiles, including profile comments, adding friends and contacting members.

 29. Viewing active topics and new posts

  How to view all the topics which have a new reply today and the new posts made since your last visit.

 30. Searching

  How to use the search feature.

 31. Email Notification of new messages

  How to get emailed when a new reply is added to a topic.

 32. Your Control Panel (My Controls)

  Editing contact information, personal information, avatars, signatures, board settings, languages and style choices.

 33. Contacting the staff

  Where to find a list of the board moderators and administrators.

 34. Your Personal Messenger

  How to send personal messages, track them, edit your messenger folders and archive stored messages.

 35. My Assistant

  A comprehensive guide to use this handy little feature.

 36. Calendar

  More information on the boards calendar feature.

 37. Member List

  Explaining the different ways to sort and search through the list of members.

 38. Viewing members profile information

  How to view members contact information.

 39. Contacting the moderating team & reporting posts

  Where to find a list of the board moderators and administrators.