Skocz do zawartości


Temat pomocy: Logowanie i Wylogowywanie


Je?li nie wybra?e? opcji Zapami?taj mnie podczas logowania, albo wchodzisz na forum z innego komputera, b?dziesz musia? si? za?ogowa? w celu po??czenia ci? z twoim profilem u?ytkownika. Wtedy forum ci? rozpozna.

Podczas logowania, mo?esz zdecydowa? czy forum ma ci? zapami?ta? ( zostan? pobrane pliki cookies umo?liwiaj?ce to). Ustawienie tej opcji na Tak spowoduje automatyczne logowanie ci? na forum, gdy wrócisz. Ze wzgl?dów bezpiecze?stwa nie zalecamy u?ywanie tej opcji, gdy komputer jest u?ytkowany przez wi?cej osób.

Podczas logowania masz tak?e mo?liwo?? zdecydowa? czy chcesz by? widoczny na licie aktywnych u?ytkowników. Je?li nie chcesz zaznacz opcje Nie dodawaj mnie do aktywnych u?ytkowników. Po zastosowaniu tej opcji twój nick nie zostanie dodany do listy aktywnych u?ytkowników.

Wylogowywanie jest bardzo proste i sprowadza si? do klikni?cia na Wyloguj widocznego po za?ogowaniu. Je?li po klikni?ciu na Wyloguj nie zostaniesz wylogowany musisz r?cznie usun?? cookies. Wi?cej informacji w temacie Usuwanie plików Cookies.