Skocz do zawartości


Temat pomocy: Korzy?ci z Rejestracji


Aby móc korzysta? ze wszystkich opcji forum, administrator najprawdopodobniej wymaga aby? by? zarejestrowany. Rejestracja jest bezp?atna i szybka.Podczas rejestracji, administrator wymaga podania poprawnego adresu e-mail w celu potwierdzenia rejestracji. Je?li z jakich? wzgl?dów mimo poprawnych danych nie otrzymasz potwierdzenia rejestracji, przejd? do opcji U?ytkownicy na górze strony powinien tam by? link do ponownego wys?ania potwierdzenia.

Czasami administrator wymaga udowodnienia poprawno?ci podanych podczas rejestracji danych, przed przyznaniem pe?nych uprawnie? na forum. Je?li b?dzie to wymagane, zostaniesz o tym powiadomiony podczas rejestracji.

Je?li si? zarejestrujesz i zalogujesz, b?dziesz mia? dost?p do Panelu administracyjnego twojego konta i do w?asnego PM

Wi?cej informacji o tych opcjach, prosz? zobaczy? odpowiedni rozdzia? pomocy.