Skocz do zawartości


Temat pomocy: Kontaktowanie si? z grup? moderuj?ca oraz raportowanie postów


Kontaktowanie si? z grup? moderuj?ca

Je?li potrzebujesz skontaktowa? si? z moderatorem, lub po prostu chcesz zobaczy? pe?n? list? administratorów, mo?esz to zrobi? klikaj?c odno?nik Zespó? moderuj?cy, który znajdziesz na dole strony g?ównej forum (pierwszej stronie, któr? widzisz odwiedzaj?c forum), lub z Mój Asystent.\'.

Ta lista wy?wietla administratorów (tych, którzy maj? dost?p do panelu administracyjnego), ogólnych moderatorów (tych, którzy mog? moderowa? wszystkie fora) oraz moderatorów poszczególnych forów.

Je?li chcesz skontaktowa? si? w sprawie Twojego konta, skontaktuj si? z administratorem, natomiast, je?li chcesz skontaktowa? si? z kim w sprawie postu lub tematu, skontaktuj si? z moderatorem ogólnym lub moderatorem poszczególnych forów.

Raportowanie postów

Je?li administrator udost?pni t? funkcj? na forum, zobaczysz przycisk Raportuj w pocie, obok przycisku Cytuj Ta funkcja pozwoli Ci powiadomi? o pocie moderatora forum (lub administratora, w przypadku, gdy nie ma dost?pnego moderatora danego forum). Mo?esz u?y? tej funkcji, je?li uwa?asz, ?e moderator/moderatorzy powinni by? poinformowani o danym pocie, jednak, nie u?ywaj tej funkcji, aby rozmawia? z moderatorem/moderatorami!. W tym celu mo?esz u?y? funkcji wys?ania e-maila w osobistym pos?a?cu (PM)