Skocz do zawartości


Temat pomocy: Przegl?danie profilu u?ytkownika


'Mo?esz przegl?da? profil u?ytkownika klikaj?c na jego nazw?, kiedy jest wy?wietlana jako link, albo klikaj?c jego nazw? w po?cie .

To poka?e Ci jego profil wraz z informacjami, jakie poda? podczas rejestracji, (je?li jakie poda?) oraz jego statystyki i aktywno?? .\'.

Mo?esz tak?e klikn?? na Mini profil znajduj?cy si? pod ka?dym postem okre?lonego u?ytkownika. Zobaczysz jego E-Karte z informacjami jak si? z nim skontaktowa? oraz jego zdj?cie, je?li je posiada.