Encyklopedia Krakowskiej Komunikacji

184.72.102.217 - ec2-184-72-102-217.compute-1.amazonaws.com -
Encyklopedia Krakowskiej Komunikacji
2013-08-19

KRAKÓW. Projket jak rowerem przejechać z południowych dzielnic Krakowa

Rowerzyści z południowo-wschodniego Krakowa narzekają, że dla miasta są obywatelami drugiej kategorii. Wszystko przez brak drogi rowerowej wzdłuż ruchliwej ulicy Wielickiej. Ta DDR jednak kiedyś powstanie, a wąskie gardło w postaci ul. Bolesława Limanowskiego pozostanie - list Adama Łaczka.

Na tej wąskiej i ruchliwej ulicy brak jest miejsca na wydzieloną infrastrukturę rowerową, a rowerzystów poruszających się po jezdni z centrum w kierunku południowym trzeba jakimś sposobem teleportować na DDR po drugiej, wschodniej stronie ulicy Wielickiej. Ten kłopotliwy lewoskręt przecina kilka pasów ruchu i torowisko, po którym obecnie porusza się ponad 60 składów tramwajowych/h. Dodajmy, że po zbudowaniu DDR wzdłuż całej wschodniej strony ul. Wielickiej będziemy mieć na tym skrzyżowaniu natężenia rzędu kilku tysięcy rowerzystów/dobę.

Dwa warianty drogi

Ten istny węzeł gordyjski można jednak stosunkowo łatwo przeciąć w ramach planowanej budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki. W ramach przeprowadzonego audytu wnioskowaliśmy o umożliwienie przeprowadzenia przez teren planowanej inwestycji drogi dla rowerów między ul. Powstańców Wielkopolskich a Jana Henryka Dąbrowskiego i Jana Dekerta (do wiaduktu kolejowego), załomem ul. Romualda Traugutta i planowanym rondem na skrzyżowaniu ul. Lipowej i Przemysłowej oraz skomunikowanie drogą dla rowerów ul. Lipowej i ul. Traugutta przez istniejące przejście pod torami kolejowymi na stacji PKP Zabłocie.

Droga dla rowerów powinna prowadzić od skrzyżowania ul. Wielickiej i Powstańców Wielkopolskich (narożnik północno-wschodni skrzyżowania) pod planowaną estakadą łącznicy (bez ingerencji w obecny projekt jej konstrukcji, między słupami estakady), a następnie stroną południowo-zachodnią projektowanego nasypu łącznicy do jezdni ul. Jana Henryka Dąbrowskiego. Na dalszym odcinku przebieg drogi dla rowerów jest możliwy w dwóch wariantach:

- stroną południowo-zachodnią nasypu kolejowego od ul. Jana Henryka Dąbrowskiego do załomu ul. Romualda Traugutta w rejonie przejścia pod torami kolejowymi i wejścia na przystanek PKP Zabłocie

- stroną północno-wschodnią nasypu kolejowego od skrzyżowania ul. Jana Dekerta i Tadeusza Romanowicza do projektowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Lipowej i ul. Przemysłowej.

Zalety proponowanego rozwiązania

W obu wariantach konieczna jest niewielka korekta geometrii projektowanych nasypów łącznicy przez budowę krótkich odcinków muru oporowego. Rozwiązanie to umożliwi przeprowadzenie drogi dla rowerów w obrębie opracowania. Oba proponowane przebiegi należy połączyć z istniejącym przejściem pod torami kolejowymi stacji PKP Zabłocie, umożliwiając przejazd rowerem między ul. Lipową a ul. Romualda Traugutta. To rozwiązanie umożliwi również ruch wózków inwalidzkich.

Zaproponowane powyżej rozwiązanie pozwoli na:

  1. Bezkolizyjne wprowadzenie ruchu rowerowego z południowych dzielnic Krakowa (trasa główna nr 1 północ-południe oraz ruch rowerowy z tras nr 10 i 11) bezpośrednio w rejon bulwarów Wisły, Mostu Kotlarskiego, rozważanej kładki w rejonie Galerii Kazimierz i innych przepraw mostowych przez Wisłę (w szczególności bezkolizyjny dojazd do Mostu Powstańców Śląskich);
  2. Pełne wykorzystanie korzystnej sytuacji wysokościowej (brak przewyższeń);
  3. Ominięcie bardzo trudnego odcinka południowego ul. Limanowskiego, gdzie ruch rowerowy i samochodowy kolidują ze sobą;
  4. Uniknięcie niezwykle trudnego z punktu widzenia inżynierii ruchu problemu lewoskrętu rowerzystów na skrzyżowaniu Wielicka - Powstańców Śląskich jadących od centrum miasta w kierunku południowym i wprowadzenie ruchu rowerowego z centrum miasta na planowaną drogę dla rowerów wzdłuż torowiska tramwajowego po stronie wschodniej ul. Wielickiej przy wyeliminowaniu licznych punktów kolizji.

W ciszy, poza ruchem samochodowym

Niestety PKP PLK odmawia umieszczenia proponowanych zmian w projekcie. Co gorsza, jeśli na obecnym etapie prac nie zrealizujemy niewielkiej korekty geometrii projektowanych nasypów łącznicy przez budowę krótkich odcinków muru oporowego, to zamykamy sobie temat takiej inwestycji na następnych kilkadziesiąt lat. Beneficjentami omawianej DDR będzie kilkaset tysięcy mieszkańców Krakowa: mieszkańców dzielnic XI Podgórze Duchackie, XII Bieżanów-Prokocim i części mieszkańców dzielnicy XIII Podgórze, którzy mieszkają wzdłuż ul. Wielickiej. To połączenie to - obok przebudowy ul. Mogilskiej - najważniejsza rowerowa inwestycja dla Krakowa

Proponowane rozwiązanie prowadzi rowerzystów w ciszy, poza ruchem samochodowym lub przy bardzo małym jego natężeniu. Alternatywą jest nieprzyjazna i ruchliwa ulica, wąsko, hałas, smród spalin i niebezpieczny lewoskręt. Jeśli nic nie zrobimy i rowerzyści będą zmuszeni do poruszania się ul. B. Limanowskiego, to możemy być pewni, że z południowo-wschodniego Krakowa dalej będą przybywać fale prywatnych samochodów, a zanieczyszczenie powietrza nie zmniejszy się

Adam Łaczek
2021-01-27T20:00:55Z   2021-01-27CET21:00:55+0100    Hubert Waguła - Ireneusz Hyra - Wszelkie prawa zastrzeżone © EKK 1997-2021™  Facebook