Encyklopedia Krakowskiej Komunikacji

3.214.224.224 - ec2-3-214-224-224.compute-1.amazonaws.com -
Encyklopedia Krakowskiej Komunikacji
Krakowskie Tramwaje
Oddanie do użytku ulicy Kalwaryjskiej
07.10.2004

Pełna nazwa inwestycji: "Przebudowa torowiska tramwajowego i układu drogowego w ciągu komunikacyjnym: Rondo Matecznego - ul. Kalwaryjska - ul. Legionów Piłsudskiego - Rynek Podgórski - ul. Limanowskiego."

Wykonawca: Konsorcjum firm: Zakład Infrastruktury Miejskiej Sp. z o.o., Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., na podstawie umowy zawartej w dniu 17.06.2004 roku.

Koszt inwestycji: 27.999.321,48 złotych, zgodnie z podpisaną umową

W ciągu 99 dni od dnia 28 czerwca do dnia 4 października br. Konsorcjum firm wykonało całość zadania. Zakresem zadania objęto układ drogowy o długości 2 km wraz z infrastrukturą komunalną.

Remont w liczbach:

 • wykopano i wywieziono 38 tys. m ? ziemi i gruzu,
 • wykonano 1.700 m magistrali wodociągowej wraz z 84 przyłączami do budynków,
 • zabudowano 5.500 m ? betonu i 270 ton stali zbrojeniowej,
 • wykonano 3.460 m pojedynczego toru tramwajowego,
 • wymieniono na całej długości sieć trakcyjną,
 • zabudowano 83 sztuki nowych ozdobnych słupów trakcyjnych,
 • wybudowano nawierzchnię ulic o powierzchni 34 tys. m ?,
 • ułożono 9.500 ton masy bitumicznej,
 • ułożono 19 tys. m ? nawierzchni chodnikowej,
 • zmodernizowano i wybudowano sygnalizacje świetlne oraz oświetlenie uliczne
 • przebudowano tarczę Ronda Matecznego,
 • wykonano 6.000 m 2 zieleni z nasadzeniem 260 szt drzew i krzewów,
 • wykonano małą architekturę w podwyższonym standardzie.
W związku z remontem, Prezydent Jacek Majchrowski, zgodnie z obietnicą złożoną krakowskim kupcom, obniżył znacznie stawki czynszu za gminne lokale użytkowe położone przy remontowanych właśnie ulicach - Kalwaryjskiej i Limanowskiego oraz ich przecznicach. Przedsiębiorcy i rzemieślnicy prowadzący działalność gospodarczą w wynajętych od Miasta lokalach przy ulicach Kalwaryjskiej i Limanowskiego płacili w okresie remontu czynsz obniżony o 50%, zaś handlujący w ulicach dojazdowych o 40 %.

Ustalone przez Prezydenta niższe stawki czynszu stanowiły rodzaj rekompensaty dla kupców za straty spowodowane remontem. Niskie czynsze obowiązywały od rozpoczęcia do całkowitego zakończenia remontu.


Foto: Leszek Biliński, Ireneusz Hyra
2020-02-26T17:02:14Z   2020-02-26CET18:02:14+0100    Hubert Waguła - Ireneusz Hyra - Wszelkie prawa zastrzeżone © EKK 1997-2020™  Facebook